Prispevki

business

Kdaj se odločiti za razlagalni video?

Razlagalni video oz. “explainer” še vedno ostaja najbolj priljubljen tip vsebin na ameriški globalni spletni platformi YouTube. Čeprav se ga poslužujejo predvsem tehnološki navdušenci in vplivneži, se zanj vse pogosteje odločajo tudi podjetja. Razlagalni video je odlična izbira takrat, ko želimo širšemu krogu uporabnikov predstaviti kompleksnejše izdelke, storitve, delovne procese ali tematike. 

Predstavite izdelek in možnosti za njegovo uporabo

Tehnološka podjetja se razlagalnih vsebin poslužujejo tako pri predstavitvi izdelkov in storitev kot tudi pri podajanju različnih navodil glede same uporabe. Z razlagalnimi videi lahko uporabnikom tudi razložimo, na kakšen način je mogoče izdelke in storitve povezati in vključiti v širši ekosistem naprav.

Razlagalni video lahko uporabimo tudi za olajšanje dela oddelku za stik s strankami. V enega ali več posnetkov lahko zajamemo navodila za odpravo enostavnejših tehničnih težav in odgovorimo na pogosta vprašanja. Na ta način omogočimo uporabnikom, da hitreje pridejo do odgovorov na manj kompleksna vprašanja.

Programska oprema in aplikacije

Ponudniki programske opreme in aplikacij običajno razlagalni video uporabijo za predstavitev posameznih modulov in funkcionalnosti svojih izdelkov. Posnetki uporabnikom pomagajo pri osvojitvi novih programov in aplikacij. Z njihovo pomočjo lahko uporabniki tudi po začetnem usposabljanju enostavneje sledijo zaporedju korakov, ki jih morajo opraviti, da bi zaključili posamezno delovno nalogo. IT solution

.

Prikaz postopkov dela v proizvodnji za partnerje in podizvajalce

Video je koristno uporabiti tudi, kadar želimo našim poslovnim partnerjem, podizvajalcem in zaposlenim predstaviti celoten ali del poslovnega procesa, varnostne predpise ali pravila podjetja. Vpogled v posamezen del procesa bo vsem naštetim omogočil, da bodo lažje razumeli naš način dela in za nas poiskali najustreznejše možne rešitve. production

.

Pomoč pri razumevanju obširnejših tem

Podjetja se razlagalnega videa poslužujejo še, kadar je potrebno na čim enostavnejši način predstaviti posamezno strokovno področje ali novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja. Ena izmed pogostejših situacij, ki zahteva ustrezno komuniciranje, pa je tudi obsežnejša reorganizacija podjetja. Z razlagalnim videom je mogoče zaposlenim bolj pregledno predstaviti spremembe, ki jih prinaša (od nove sistemizacije delovnih mest do spremembe procesov).

Naj bodo izobraževalne vsebine kratke in interaktivne!

Povprečen čas pozornosti posameznika se je v zadnjem desetletju izrazito skrajšal. Med drugim ga določajo starost, spol in življenjski slog posameznika. Ko se lotevamo priprave spletnih izobraževalnih vsebin, moramo imeti v mislih tako povprečen čas pozornosti posameznikov kot tudi druge demografske značilnosti občinstva.

Pripravite več krajših vsebin!

Povprečna pozornost občinstva je med 8 in 10 min. Povprečen čas ogleda videoposnetka na spletu pa znaša nekaj manj kot tri minute. V kolikor menite, da za predstavitev teme potrebujete več časa, predlagamo, da pripravite več krajših vsebin. Na ta način si jih bo občinstvo bolj zapomnilo in zanje lažje našlo čas med posameznimi delovnimi obveznostmi.

Informacije podajajte na več načinov!

To, katere vsebine si udeleženci izobraževanja najbolj zapomnijo, je odvisno od delovanja njihovih možganov. Ker si večina posameznikov najlažje zapomni informacije, ko so te podane vizualno, pri pripravi gradiv predavatelji velikokrat pozabijo na ostale udeležence, ki si informacije zapomnijo predvsem, ko so te podane na drugačne načine. Vsaka izobraževalna vsebina bi torej morala informacije podati na več načinov hkrati. Naj vašo videovsebino vedno pospremita tudi glas predavatelja in ustrezna glasbena spremljava.

Poskrbite, da bodo vsebine interaktivne!

Poleg vizualnega in aditivnega poznamo tudi kinestetični stil učenja. Primeren je za posameznike, ki si najlažje zapomnijo informacije, ko te pridobijo med aktivnostjo oz. skozi izkušnjo. V spletne vsebine za ta tip udeležencev vključite tudi aktivnost in naloge, ki jih morajo ti sami izvesti. Naj zapišejo svoje asociacije in misli na list papirja ali jih na različne načine delijo v okviru skupinskih razprav in dejavnosti. Interaktivnost lahko spodbudite tudi tako, da v svojo vsebino vključite kvize, igre in različne formate vsebin.

Bi radi vaše vsebine še izboljšali?

Če nameravate vsebino uporabljati dlje časa, jo morate redno tudi posodabljati. Sploh v primerih, ko vsebuje podatke, ki se redno spreminjajo. Poleg tega velja s strani udeležencev pridobiti povratno informacijo o zadovoljstvu z usposabljanjem in vsebino (po potrebi) ustrezno dopolniti ali prilagoditi. Morda razlaga ni dovolj podrobna ali razumljiva, format usposabljanja ni ustrezen za spremljanje na mobilnih telefonih in tablicah. Povratne informacije ne vzemite kot negativne kritike, ampak kot priložnost, da vaše vsebine še izboljšate.

Teorijo podkrepite s prakso

Spletne vsebine vam bodo olajšale organizacijo usposabljanj, prihranile čas in naredile celotno vsebino zanimivejšo. Kljub temu vam priporočamo, da vanj vključite aktualne in relevantne primere iz prakse. Teorijo pa podprete tudi s praktičnim usposabljanjem.
Ko enkrat usposabljanje izvedete je dobro poskrbeti, da bodo udeleženci pridobljeno znanje čez čas ponovno osvežili.

Še vedno ne veste, kako bi se lotili priprave vsebin? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo pomagali.