Naj bodo izobraževalne vsebine kratke in interaktivne!

Povprečen čas pozornosti posameznika se je v zadnjem desetletju izrazito skrajšal. Med drugim ga določajo starost, spol in življenjski slog posameznika. Ko se lotevamo priprave spletnih izobraževalnih vsebin, moramo imeti v mislih tako povprečen čas pozornosti posameznikov kot tudi druge demografske značilnosti občinstva.

Pripravite več krajših vsebin!

Povprečna pozornost občinstva je med 8 in 10 min. Povprečen čas ogleda videoposnetka na spletu pa znaša nekaj manj kot tri minute. V kolikor menite, da za predstavitev teme potrebujete več časa, predlagamo, da pripravite več krajših vsebin. Na ta način si jih bo občinstvo bolj zapomnilo in zanje lažje našlo čas med posameznimi delovnimi obveznostmi.

Informacije podajajte na več načinov!

To, katere vsebine si udeleženci izobraževanja najbolj zapomnijo, je odvisno od delovanja njihovih možganov. Ker si večina posameznikov najlažje zapomni informacije, ko so te podane vizualno, pri pripravi gradiv predavatelji velikokrat pozabijo na ostale udeležence, ki si informacije zapomnijo predvsem, ko so te podane na drugačne načine. Vsaka izobraževalna vsebina bi torej morala informacije podati na več načinov hkrati. Naj vašo videovsebino vedno pospremita tudi glas predavatelja in ustrezna glasbena spremljava.

Poskrbite, da bodo vsebine interaktivne!

Poleg vizualnega in aditivnega poznamo tudi kinestetični stil učenja. Primeren je za posameznike, ki si najlažje zapomnijo informacije, ko te pridobijo med aktivnostjo oz. skozi izkušnjo. V spletne vsebine za ta tip udeležencev vključite tudi aktivnost in naloge, ki jih morajo ti sami izvesti. Naj zapišejo svoje asociacije in misli na list papirja ali jih na različne načine delijo v okviru skupinskih razprav in dejavnosti. Interaktivnost lahko spodbudite tudi tako, da v svojo vsebino vključite kvize, igre in različne formate vsebin.

Bi radi vaše vsebine še izboljšali?

Če nameravate vsebino uporabljati dlje časa, jo morate redno tudi posodabljati. Sploh v primerih, ko vsebuje podatke, ki se redno spreminjajo. Poleg tega velja s strani udeležencev pridobiti povratno informacijo o zadovoljstvu z usposabljanjem in vsebino (po potrebi) ustrezno dopolniti ali prilagoditi. Morda razlaga ni dovolj podrobna ali razumljiva, format usposabljanja ni ustrezen za spremljanje na mobilnih telefonih in tablicah. Povratne informacije ne vzemite kot negativne kritike, ampak kot priložnost, da vaše vsebine še izboljšate.

Teorijo podkrepite s prakso

Spletne vsebine vam bodo olajšale organizacijo usposabljanj, prihranile čas in naredile celotno vsebino zanimivejšo. Kljub temu vam priporočamo, da vanj vključite aktualne in relevantne primere iz prakse. Teorijo pa podprete tudi s praktičnim usposabljanjem.
Ko enkrat usposabljanje izvedete je dobro poskrbeti, da bodo udeleženci pridobljeno znanje čez čas ponovno osvežili.

Še vedno ne veste, kako bi se lotili priprave vsebin? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Kako spremljati in izmeriti uspešnost vašega videa?

Ko ustvarimo video in ga delimo s ciljnim občinstvom, pogosto pozabimo, da moramo spremljati njegovo učinkovitost in ugotoviti, ali nam je uspelo z našim sporočilom doseči ustrezno ciljno občinstvo. Predstavljamo vam nekaj ključnih kazalnikov uspeha, ki vam bodo pomagali oceniti, ali je vaša vsebina uspela doseči in prepričati vaše ciljno občinstvo. V kolikor se to ni zgodilo, pa omogočiti, da se še pravočasno odzovete na nastalo situacijo in poskrbite za dodatno (plačano) promocijo.

Število ogledov

Smo z videom dosegli namen, če ima ta veliko število ogledov? Ni nujno. Pomembno je, da z našo vsebino dosežemo kar največje število posameznikov, ki bi jih naši izdelki ali storitve utegnili zanimati. Če se bodo vsebine na spletu prepogosto pojavljajo posameznikom, za katere v tem trenutku niso zanimive, bo to lahko pripevalo k negativnemu dojemanju našega podjetja in/ali znamke. Želimo si torej doseči čim večje število ogledov s strani posameznikov, ki se jim naša vsebina zdi zanimiva in katerih interes se bo na koncu odrazil v nakupu naših izdelkov in storitev.

Social media video content

Doseg

Podatek o dosegu objave pove, koliko ljudi je z našo vsebino prišlo v stik. Če je doseg objave mnogo večji od posameznikov, ki so se na našo objavo pozitivno odzvali, je to znak, da moramo biti v bodoče pri pripravi in promociji vsebine previdnejši. V našo promocijo smo morda v tem primeru zajeli preveliko število posameznikov, za katere naša vsebina ni zanimiva. Drugi razlog za takšno situacijo je, da vsebina ni bila ustrezno pripravljena. Lahko je bila nezanimiva in pri občinstvu ni vzbudila potrebnega zanimanja. Težava pa lahko tiči tudi v načinu podajanja vsebine, neustrezni izbiri nastopajočih v videu ali je povsem tehnične narave. V skrajnem primeru je lahko velika razlika med dosegom in odzivom na videovsebino tudi rezultat slabega položaja blagovne znamke na trgu. Ni pomembno kje tiči vzrok, pomembno je, da ga odkrijemo in težavo odpravimo.

Čas gledanja in število klikov

Pomembno je ne samo, koliko ljudi bo vaša vsebina dosegla, ampak tudi koliko posameznikov bo nanjo kliknilo in kolikšen del si jo bodo ogledali.
Število klikov na video je mogoče povečati na več načinov:
• z boljšo umestitvijo na vrh spletne strani ali strani na družbenih omrežjih
• z zanimivim in privlačnim imenom posnetka in zanimivo naslovno sliko
• z jasnim in zanimivim opisom posnetka
• z umestitvijo videoposnetka na različne komunikacijske kanale podjetja

Poleg klikov na samo vsebino je pomembno tudi, koliko posameznikov bo vsebina pripeljala na vaše spletno mesto, kjer bodo izpostavljani še ostalim informacijam o vaših storitvah.

Online payment

Povračilo investicije (en. ROI)

Ne glede na to, kakšen je namen videovsebine, je pomembno, da boste z njo dosegli ali podprli zastavljeni cilj. Vsebine, ki izpostavljajo vaše produkte in storitve, morajo seveda pripeljati do večje prepoznavnosti vaših izdelkov in storitev na trgu in se na koncu odraziti tudi v povečanju prodaje. Z izobraževalnimi vsebinami boste po drugi strani namen dosegli, če se bo po zaslugi teh povečalo znanje zaposlenih. Znanje se bo odrazilo v manjšem številu napak tekom delovnega procesa, boljši storilnosti, podpori kupcev (v primeru izobraževanja prodajnega osebja) in inovacijah. Vaša vsebina ima lahko namen sama po sebi ali pa podpira uresničevanje širšega namena vaše organizacije (npr. ozaveščanje o določeni problematiki).

Potem, ko boste vsebino delili s ciljnim občinstvom poskrbite, da boste preverili vse zgoraj navedene kazalnike. Na podlagi teh boste prejeli povratno informacijo, s pomočjo katere boste lahko v prihodnje svojo vsebino in njeno promocijo še izboljšali. Analiza ključnih kazalnikov več različnih vsebin, pa vam bo pomagalo najti najustreznejši način za komunikacijo z različnimi javnostmi.

6 stvari, na katere ne smemo pozabiti pri načrtovanju videovsebin

6 stvari, na katere ne smemo pozabiti pri načrtovanju videovsebin

Kako poskrbeti, da bo vaša vsebina skladna s pričakovanji, bo vzbudila pozornost ciljnega občinstva in na ta način dosegla zastavljane cilje? S skrbnim načrtovanjem!

Kakšen je namen videa?

Za videovsebino se običajno odločimo v želji po doseganju posameznih ciljev. Bolj kot bodo ti podrobni in jasno določeni, lažje bomo pripravili ustrezne vsebine in se odločili, na kakšen način jih predstaviti. Čeprav lahko isti videoposnetek pripravimo za več namenov in različnih javnosti, se priporoča, da se za vsak posamezen namen pripravi prilagojena verzija vsebine.

Komu je vsebina namenjena?

V fazi načrtovanja vsebine je pomembno določiti, komu bo le-ta namenjena. To bo pomembno vplivalo na vsebino in način, na katerega jo bomo predstavili ciljnemu občinstvu. Če bomo vsebino pripravili za strokovno javnost, je predstavitev lahko bolj podrobna. Ko naslavljamo širše občinstvo brez predhodnega znanja o tematiki, pa je potrebno poskrbeti za bolj splošen opis, razlago in jo podkrepiti z ustreznimi primeri.

Ko ustvarjamo vsebino moramo biti pozorni tudi na to, kakšen jezik govori naše občinstvo. V primeru, da bo vsebina namenjena izključno lokalnemu trgu, moramo poskrbeti, da bodo vse grafike, napisi in izjave v tem jeziku. Če bo posnetek namenjen širši mednarodni javnosti, pa ga je smiselno posneti v angleškem jeziku in za vsak posamezni trg opremiti s podnapisi v lokalnem jeziku oz. v kolikor je smiselno poskrbeti za sinhronizacijo.

Pri ustvarjanju vsebin za tuja tržišča moramo biti pozorni tudi na to, da je vsebina posneta skladno s kulturnimi normami, ki veljajo v tem delu sveta. Četudi gre za globalno korporativno vsebino je vsekakor zaželeno, da jo prilagodimo tudi v smislu dodajanja lokalnih primerov.

Target audience

Kje in kako bomo vsebino objavili?

Da bi naše sporočilo našlo pot do želenega občinstva, moramo poleg ustrezne vsebine in tona komunikacije, izbrati tudi prave komunikacijske kanale in vsebino pripraviti skladno z možnostmi, ki nam jih ti ponujajo.

Video, ki je namenjen objavi na družbenih omrežjih, mora biti posnet in obdelan v drugačnem formatu kot video za objavo na spletni strani podjetja ali pa YouTube kanalu. Upoštevati je potrebno, da družbena omrežja ob nalaganju vsebine velikost in posledično le-te samodejno zmanjšajo. Glede na sam format je potrebno za različne tipe objav prilagoditi kakovost slike. Oglasi, ki se bodo predvajali na večjih zaslonih morajo bili nujno že posneti v dovolj veliki ločljivosti.

Kje bo snemanje potekalo?

Ena izmed najpomembnejših stvari, na katere pri načrtovanju videovsebine pogosto pozabimo, je lokacija snemanja. Da bi bil video čim bolj razgiban in privlačen, je smiselno vanj vključiti prizore iz različnih lokacij. Pravočasno je potrebno urediti dovoljenje za dostop do lokacij snemanja. Pomembna je tudi priprava le-teh na snemanje. Če to poteka na prostem, seveda velja dan prej preveriti tudi vremensko napoved.

Kdo vse bo sodeloval pri nastajanju videa?

Pomembno je, da za namene snemanja, določimo eno ali več oseb, ki bodo poskrbele za organizacijo in koordinacijo celotnega projekta. Njihova naloga bo skupaj s podizvajalci pripraviti vse potrebno za izvedbo. Te osebe bodo zadolžene za obveščanje snemalne ekipe, vizažistov, stilistov, nastopajočih in ostalih vključenih v izvedbo o poteku in pričakovanjih. Običajno je njihova naloga tudi zagotoviti vse dodatne storitve za dan snemanja.

Bomo lahko vse kar želimo prikazati tudi posneli?

Razmisliti moramo, ali bomo lahko vse, kar želimo prikazati v videu, tudi posneli. Včasih nimamo dostopa do vseh lokacij, nekaterih postopkov dela ni mogoče posneti ali pa moramo prikazati in razložiti tudi bolj abstraktne ideje. V teh primerih je mogoče vse navedeno prikazati s pomočjo grafike ali animacije.