Iskanje kadrov

Pritegnite pozornost kadrov z zaposlitvenim videom

Trenutno pomanjkanje kadra in vstop novih generacij na trg dela podjetja v zadnjem času spodbujata k iskanju drugačnih in bolj kreativnih rešitev, ko gre za privabljanje novih zaposlenih. Aktivnosti iskanja kadrov se selijo na družabna omrežja. Da bi lažje pritegnila pozornost mlajših generacij, pa se podjetja vse pogosteje odločajo za izdelavo ene ali več videovsebin. V tokratnem prispevku objavljamo odgovore na tri najpogostejša vprašanja, ki jih v povezavi z zaposlitvenim videom prejemamo s strani naročnikov.

Kaj vse mora zaposlitveni video vključevati?

Zaposlitveni video naj tako ali drugače prikaže vrednote vašega podjetja. Na ta način boste lažje vzbudili zanimanje pri iskalcih zaposlitve, ki so jim te vrednote pomembne. Poleg tega potencialne kandidate običajno zanimajo še odnosi in organizacijska klima. Poskrbite, da bo vaš zaposlitveni video vključeval tudi nekaj prizorov vsakodnevnega dogajanja v podjetju. Na ta način si bodo iskalci zaposlitve lažje ustvarili vtis o delovnem mestu in načinu dela. Obenem pa boste na tovrstne posnetke najlažje ujeli tudi sodelovanje med zaposlenimi in vzdušje v podjetju. 

.

Katere zaposlene prikazati v videovsebini?

To je odvisno predvsem od tega, kakšne kadre iščete. Običajno velja v zaposlitvenem videu predstaviti delovna mesta, za katera iščemo primerne kandidate. Delovno mesto najlažje predstavimo s pomočjo intervjuja z zaposlenim, ki to delo že opravlja. Z njimi se bodo primerni kandidati najlažje poistovetili. Poleg delovnih nalog, velja predstaviti tudi možnosti za napredovanje in izobraževanje, ki osebo čakajo na tem delovnem mestu. Podati pa je dobro tudi informacije o programu uvajanja in mentorstva.

Izjave naj v predstavitvenem videu podajo predvsem tisti, ki so v podjetju zaposleni že dlje časa. Ti bodo najlažje spregovorili o prednostih dela za podjetje, možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter vsakoletnih aktivnostih in dogodkih podjetja.Komunikacijska strategija

.

Kje objaviti zaposlitveni video?

Ustrezne kandidate za posamezno delovno mesto boste najlažje dosegli prek spleta. Oglaševanje na slednjem omogoča, da izjemno natančno določite ciljno občinstvo. Na družbenih medijih lahko z objavo dosežete posameznike glede na njihovo starost, izobrazbo, interese in trenutno delovno mesto. Preden se odločite za plačano promocijo vašega zaposlitvenega videa, besedo o prostih delovnih mestih poskušajte razširiti s pomočjo vaših zaposlenih. Video bo najbolje sprejet, če ga bodo na družabnih omrežjih objavili in delili tudi vaši zaposleni. To bo potencialnim kandidatom med drugim sporočilo, da so trenutni zaposleni z delom v podjetju zadovoljni in ga z veseljem priporočajo tudi drugim. Pri tem velja opozoriti, da lahko zaposlene za delitev zgolj prosite, vsekakor pa od njih ne morete zahtevati, da jo objavijo/delijo.

Zaposlitveni video objaviti na omrežju LinkedIn, na različnih zaposlitvenih portalih in njihovih družbenih kanalih ter na spletni strani podjetja.