Kako pristopiti k organizaciji snemalnega dne?

Organizacija snemanja je odvisna od obsega in zahtevnosti celotnega projekta. Nanjo v veliki meri vplivajo scenarij, število lokacij snemanja in v projekt vključenih oseb. Obsežnejša snemanja zahtevajo več priprav in usklajevanja, ki vključujejo najeme lokacij, organizacijo prevoza opreme, iskanje ustreznih nastopajočih, pripravo oblačil in rekvizitov ter pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za snemanje.

Pri organizaciji snemalnega dne se projektni tim zanaša predvsem na dogovorjen scenarij, v katerem je natančno opredeljena vsebina končnega posnetka oz. serije posnetkov, in na dogovorjen terminski plan izvedbe.

Lokacije snemanja

Snemanje lahko poteka na eni ali več lokacijah, zanj pa moramo s strani lastnikov zemljišč in stavb pridobiti ustrezna soglasja. Ko načrtujemo snemanje moramo nujno preveriti razpoložljivost lokacij na predvidene datume snemanja, stroške najema posameznih lokacij (denimo studia) in opremo, ki jo najem vključuje. Običajno je pred snemanjem potreben ogled lokacije, da se določi njena primernost.

movie set

.

Ko snemanje poteka v podjetjih moramo vnaprej predvideti delovni proces (in prisotnost zaposlenih) na dan snemanja ter ga po potrebi prilagoditi. Snemalno ekipo je potrebno vnaprej opozoriti na omejitve pri samem snemanju in na varnostne predpise v posameznih delih objekta (osebno zaščitno opremo ipd.). Priporoča se zagotovitev spremstva s strani varnostnika ali zaposlenega, ki je dobro seznanjen z delovnim procesom in pravili podjetja.

Dogovor glede snemanja je še posebej pomemben, ko gre za snemanje na višini ali snemanje iz zraka. Za snemanje z dronom je namreč potrebno vnaprej pridobiti potrebna dovoljenja, izvesti pa ga mora pooblaščena oseba, ki ustreza predpisanim zakonskim kriterijem.

Nastopajoči

Večina snemanj vključuje snemanje oseb. Lahko gre za zaposlene podjetja, udeležence dogodka ali najete igralce. Prav od vseh, ki se bodo pojavili v videu, je potrebno še pred samim snemanjem pridobiti soglasje. V primeru snemanja dogodka je potrebno občinstvo obvestiti o snemanju prireditve, v primeru ostalih snemanj pa pridobiti pisna soglasja vseh, katerih identiteta bo razvidna iz video posnetka.

Nastopajoče za video je mogoče najeti. V kolikor jih bo zagotovila agencija je potrebno podati natančna navodila za izbiro in potrditi končni izbor oseb, da bi te ustrezale predvidenim vlogam. Še posebej previdni moramo biti, ko želimo v snemanje vključiti osebe mlajše od 18 let. V tem primeru dovoljenje za snemanje podajo njihovi starši ali skrbniki.

Film director

.

Odločiti se je potrebno, ali bodo imeli nastopajoči v videu tudi govorjeno besedilo. Vsa besedila in dialoge je potrebno pripraviti vnaprej. To je še posebej pomembno, kadar od oseb pričakujemo govor v jeziku, ki ni njihov materni. Ko izbiramo govorce moramo poskrbeti, da bodo ti na snemanje prišli dobro pripravljeni. Zanje moramo zagotoviti ustrezno garderobo oz. jim podati natančna navodila glede oblačil, ki jih morajo nositi na dan snemanja (npr. uniformo, formalna oblačila, delovno opremo).

Oblačila za snemanje naj bodo čim bolj enobarvna brez majhnih vzorcev, zlikana in brez vidnih madežev. V korporativnih videih je smiselno, da posamezniki nosijo oblačila z logotipom podjetja. Za snemalni dan je potrebno priskrbeti tudi vizažista ali nastopajočim podati natančna navodila glede ličenja.

Vreme in zunanji dejavniki

Pri načrtovanju snemanja na prostem moramo večkrat preveriti vremensko napoved. Za vsak slučaj pa določiti tudi rezervne termine. Drugi dejavnik, ki vpliva na potek snemanja, je okoliški hrup. Z njim imamo opravka, ko snemamo na javnih krajih, prireditvah ter v bližini prometnic in gradbišč. Snemanju v hrupnih okoljih se moramo izogibati, ali pa biti dodatno pozorni, da bo posnet zvok ustrezne kakovosti.

Snemanje lahko zmotijo tudi posamezniki. Območje snemanja je potrebno ustrezno zavarovati in poskrbeti, da vanj ne bodo zahajali naključni mimoidoči. Po potrebi moramo poskrbeti za prisotnost varnostne službe. Pri snemanju na območjih z velikim številom ljudi moramo za snemanje predvideti več časa za izvedbo, saj obstaja možnost, da ga bomo morali večkrat prekiniti.

 

GenZ

GenZ – generacija, ki zahteva drugačen pristop

Prihod generacije Z na trg dela podjetja spodbuja k iskanju novih načinov komuniciranja. Mladih, ki so odrasli s tehnologijo in družbenimi mediji, ni mogoče nagovoriti in prepričati zgolj s klasičnimi oglaševalskimi pristopi. Njihovo pozornost lahko podjetja pritegnejo predvsem s kakovostnimi in interaktivnimi vsebinami, ki so skladne z življenjskim slogom mladih. Komunikacija z njimi pa mora biti nenehna, dosledna, odkrita in predvsem dvosmerna.

Najbolj priljubljen format med mladimi, ki tudi prevladuje na družbenih omrežji, so vsekakor video vsebine. Tem mlajše generacije namenijo do štiri ure dnevno. Video vsebine so lahko dostopne, enostavno jih je deliti z drugimi in mladim ponujajo številne možnosti za interakcijo z vsebino.

Katere komunikacijske kanale uporabiti?

Pri iskanju informacij o podjetjih ter njihovih izdelkih in storitvah se mladi zanašajo predvsem na družbena omrežja. Nakupnih odločitev ne sprejemajo samo na osnovi kakovosti izdelkov in storitev, ampak tudi trajnostne in družbene naravnanosti podjetji.

Predstavniki GenZ so lani daleč največ časa preživeli na spletni platformi YouTube. Med najbolj priljubljenimi družbenimi mediji pa so še (v tem vrstnem redu) Instagram, TikTok in Snapchat. Več informacij o uporabi video platform najdete v prispevku.

Ko gre za komunikacijo z mlajšimi zaposlenimi, jim je poleg redne komunikacije prek video klicev potrebno zagotoviti tudi različne video vsebine, s katerimi bodo lahko na tedenski ravni nadgrajevali svoje znanje in lažje pridobili znanje za nadaljnje delo.

GenZ

.

So krajši videi nujno boljši?

Po podatkih zadnjih raziskav si želi kar 59% predstavnikov mlajše generacije po ogledu krajšega videa na socialnih omrežjih, ki je pritegnil njihovo pozornost, ogledati tudi daljšo različico vsebine. To pomeni, da morajo podjetja razmisliti ne samo, kako na družabnih omrežjih pritegniti pozornost te generacije s kratkimi videi, ampak tudi o tem, kako pripraviti daljše kakovostne vsebine za nadaljnje spremljanje.

Kakovostna vsebina je ključ!

Zato, da bi prepričala mlade, morajo podjetja pripraviti kakovostne vsebine. V središču teh morajo biti vrednote podjetja, družbena odgovornost in okolijske tematike. To velja tako za promocijo izdelkov in storitev kot tudi prostih delovnih mest.

Predstavniki generacije Z si želijo dolgoročnega odnosa z blagovnimi znamkami in jim, v kolikor te sledijo začrtanim smernicam in obljubam, načeloma ostajajo bolj zvesti kot starejši potrošniki. So bolj okolijsko ozaveščeni in se raje odločajo za nakup izdelkov, ki so proizvedeni z mislijo na ohranjanje okolja. Od podjetji pričakujejo tudi družbeno odgovornost in sodelovanje z lokalnim okoljem. Poleg tega jim je pomembno še, da organizacije, v katerih so zaposleni (ali od katerih kupujejo) spodbujajo raznolikost in enake možnosti za vse zaposlene.

Spodbudite vaše zaposlene k ustvarjanju vsebine!

Vključite nove generacije zaposlenih v ustvarjanje video vsebin vašega podjetja. Naj vam pomagajo pri iskanju zanimivih tem za komuniciranje, skupnosti za sodelovanje in projektov. Za komunikacijo na družbenih omrežjih jih izberite nekaj, ki bodo delovali kot ambasadorji vaše znamke. Pri tem ne pozabite, da mora biti njihova komunikacija spontana, odkrita in pristna.