Prispevki

business

Kdaj se odločiti za razlagalni video?

Razlagalni video oz. “explainer” še vedno ostaja najbolj priljubljen tip vsebin na ameriški globalni spletni platformi YouTube. Čeprav se ga poslužujejo predvsem tehnološki navdušenci in vplivneži, se zanj vse pogosteje odločajo tudi podjetja. Razlagalni video je odlična izbira takrat, ko želimo širšemu krogu uporabnikov predstaviti kompleksnejše izdelke, storitve, delovne procese ali tematike. 

Predstavite izdelek in možnosti za njegovo uporabo

Tehnološka podjetja se razlagalnih vsebin poslužujejo tako pri predstavitvi izdelkov in storitev kot tudi pri podajanju različnih navodil glede same uporabe. Z razlagalnimi videi lahko uporabnikom tudi razložimo, na kakšen način je mogoče izdelke in storitve povezati in vključiti v širši ekosistem naprav.

Razlagalni video lahko uporabimo tudi za olajšanje dela oddelku za stik s strankami. V enega ali več posnetkov lahko zajamemo navodila za odpravo enostavnejših tehničnih težav in odgovorimo na pogosta vprašanja. Na ta način omogočimo uporabnikom, da hitreje pridejo do odgovorov na manj kompleksna vprašanja.

Programska oprema in aplikacije

Ponudniki programske opreme in aplikacij običajno razlagalni video uporabijo za predstavitev posameznih modulov in funkcionalnosti svojih izdelkov. Posnetki uporabnikom pomagajo pri osvojitvi novih programov in aplikacij. Z njihovo pomočjo lahko uporabniki tudi po začetnem usposabljanju enostavneje sledijo zaporedju korakov, ki jih morajo opraviti, da bi zaključili posamezno delovno nalogo. IT solution

.

Prikaz postopkov dela v proizvodnji za partnerje in podizvajalce

Video je koristno uporabiti tudi, kadar želimo našim poslovnim partnerjem, podizvajalcem in zaposlenim predstaviti celoten ali del poslovnega procesa, varnostne predpise ali pravila podjetja. Vpogled v posamezen del procesa bo vsem naštetim omogočil, da bodo lažje razumeli naš način dela in za nas poiskali najustreznejše možne rešitve. production

.

Pomoč pri razumevanju obširnejših tem

Podjetja se razlagalnega videa poslužujejo še, kadar je potrebno na čim enostavnejši način predstaviti posamezno strokovno področje ali novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja. Ena izmed pogostejših situacij, ki zahteva ustrezno komuniciranje, pa je tudi obsežnejša reorganizacija podjetja. Z razlagalnim videom je mogoče zaposlenim bolj pregledno predstaviti spremembe, ki jih prinaša (od nove sistemizacije delovnih mest do spremembe procesov).