Prispevki

Naj bodo izobraževalne vsebine kratke in interaktivne!

Povprečen čas pozornosti posameznika se je v zadnjem desetletju izrazito skrajšal. Med drugim ga določajo starost, spol in življenjski slog posameznika. Ko se lotevamo priprave spletnih izobraževalnih vsebin, moramo imeti v mislih tako povprečen čas pozornosti posameznikov kot tudi druge demografske značilnosti občinstva.

Pripravite več krajših vsebin!

Povprečna pozornost občinstva je med 8 in 10 min. Povprečen čas ogleda videoposnetka na spletu pa znaša nekaj manj kot tri minute. V kolikor menite, da za predstavitev teme potrebujete več časa, predlagamo, da pripravite več krajših vsebin. Na ta način si jih bo občinstvo bolj zapomnilo in zanje lažje našlo čas med posameznimi delovnimi obveznostmi.

Informacije podajajte na več načinov!

To, katere vsebine si udeleženci izobraževanja najbolj zapomnijo, je odvisno od delovanja njihovih možganov. Ker si večina posameznikov najlažje zapomni informacije, ko so te podane vizualno, pri pripravi gradiv predavatelji velikokrat pozabijo na ostale udeležence, ki si informacije zapomnijo predvsem, ko so te podane na drugačne načine. Vsaka izobraževalna vsebina bi torej morala informacije podati na več načinov hkrati. Naj vašo videovsebino vedno pospremita tudi glas predavatelja in ustrezna glasbena spremljava.

Poskrbite, da bodo vsebine interaktivne!

Poleg vizualnega in aditivnega poznamo tudi kinestetični stil učenja. Primeren je za posameznike, ki si najlažje zapomnijo informacije, ko te pridobijo med aktivnostjo oz. skozi izkušnjo. V spletne vsebine za ta tip udeležencev vključite tudi aktivnost in naloge, ki jih morajo ti sami izvesti. Naj zapišejo svoje asociacije in misli na list papirja ali jih na različne načine delijo v okviru skupinskih razprav in dejavnosti. Interaktivnost lahko spodbudite tudi tako, da v svojo vsebino vključite kvize, igre in različne formate vsebin.

Bi radi vaše vsebine še izboljšali?

Če nameravate vsebino uporabljati dlje časa, jo morate redno tudi posodabljati. Sploh v primerih, ko vsebuje podatke, ki se redno spreminjajo. Poleg tega velja s strani udeležencev pridobiti povratno informacijo o zadovoljstvu z usposabljanjem in vsebino (po potrebi) ustrezno dopolniti ali prilagoditi. Morda razlaga ni dovolj podrobna ali razumljiva, format usposabljanja ni ustrezen za spremljanje na mobilnih telefonih in tablicah. Povratne informacije ne vzemite kot negativne kritike, ampak kot priložnost, da vaše vsebine še izboljšate.

Teorijo podkrepite s prakso

Spletne vsebine vam bodo olajšale organizacijo usposabljanj, prihranile čas in naredile celotno vsebino zanimivejšo. Kljub temu vam priporočamo, da vanj vključite aktualne in relevantne primere iz prakse. Teorijo pa podprete tudi s praktičnim usposabljanjem.
Ko enkrat usposabljanje izvedete je dobro poskrbeti, da bodo udeleženci pridobljeno znanje čez čas ponovno osvežili.

Še vedno ne veste, kako bi se lotili priprave vsebin? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo pomagali.