Promocijski video

Dober glas seže v deveto vas,
video pa še dlje.